पत्रकार परिचय

अनिष पन्थी

पन्थी लाइभ गुल्मीमा कार्यरत छन् । उनी लाइभ गुल्मीका व्यवस्थापक समेत हुन् ।अनिष पन्थीका समाचारहरु