गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविर सम्पन्नLive Gulmi


नवीन कार्की, गुल्मी । गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा संचालन भएको एकीकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको छ ।
जस अन्तर्गत गाउँपालिकाकाे सबै सेवा वडामै पुगेको हो। गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले संचालन गरेको एकीकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न हुँदा यहाँका सबै वडका नागरिकले सेवा लिएका छन ।
वडा नम्बर १ मा १६ वटा योजना सम्झौता, ४० व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण, ५ जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण , ५७ जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ,२ ठाउँमा माटो परिक्षण, ८० पशुलाइ औसधि बितरण र ५ जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।

यस्तै वडा नम्बर २ मा २४ वटा योजना सम्झौता, ४२ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण, १८७ जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण , ११० जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ,२ ठाउँमा माटो परिक्षण, १०६ पशुलाइ औसधि बितरण र ४ जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।

Jeewan and Rajan Tailors

वडा नम्बर ३ मा १७ वटा योजना सम्झौता, ८ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण, २८ जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण , ७३ जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ,९ ठाउँमा माटो परिक्षण, ९२ पशुलाइ औसधि बितरण र ४ जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

The Star Family Restaurant

वडा नम्बर ४ मा २८ वटा योजना सम्झौता, ४३ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण, ५७ जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण , १३६ जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ,१६ ठाउँमा माटो परिक्षण, १७५ पशुलाइ औसधि बितरण र २ जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

वडा नम्बर ५ मा १८ वटा योजना सम्झौता, ३८ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण, ३८ जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण , १०० जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ,६ ठाउँमा माटो परिक्षण, ९० पशुलाइ औसधि बितरण र १ जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

वडा नम्बर ६ मा १७ वटा योजना सम्झौता, २१ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण, ११ जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण , ७० जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ,२३ ठाउँमा माटो परिक्षण, ८२ पशुलाइ औसधि बितरण र ४ जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

वडा नम्बर ७ मा २९ वटा योजना सम्झौता, ४१ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण, ३ जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण , ११४ जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ,१२६ ठाउँमा माटो परिक्षण, ९२ पशुलाइ औसधि बितरण र १ जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

शिविर गत मंसिर २४ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

 

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो ?

तपाईंको प्रतिक्रिया